Organisaatiot yhteen: Tavoitteet ja organisaatio

tammi 24, 2022 | Blogikirjoitukset

Onko edessä yritys- tai liiketoimintakauppa? Onko tavoitteena yhdistää kaksi organisaatiota tai toimintoa? Miten varmistaa, että tuleva organisaatio saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja että toiminta jatkuu muutoksen aikana mahdollisimman hyvin? Miten aikatauluttaa muutoksen valmistelua ja siihen liittyviä käytännön vaiheita?

 

Tavoitteiden selkeys on avain onnistumiseen

Aluksi on hyvä määritellä tulevaan organisaation liittyvät tavoitteet. Mikä on tulevan organisaation perustehtävä? Millaisilla mittareilla perustehtävän toteuttamista tarkastellaan? Näiden näennäisesti helppojen kysymysten äärelle on syytä pysähtyä; kirjoittaa tavoite auki sekä strategiaan pohjautuva iso kuva että arjen työn näkökulma huomioiden. Kun tavoite on selkeä, riittävän kunnianhimoinen ja kiinnostava, on aika pohtia, millaisella organisaatiolla tavoitteen toteutuminen onnistuu parhaiten.

 

Johtaminen on muutoksen onnistumisen keskeisin elementti 

Integraatiossa tulisi olla rohkeutta rakentaa uusi tavoitetta tukeva organisaatio. Usein tämä on parempi ratkaisu kuin pelkkä aiempien organisaatioiden yhdistäminen. Uuden organisaation rakentamisen etuna monien muiden asioiden lisäksi on se, että uusi organisaatio on vapaampi vanhoista vaatimuksista, toimintamalleista ja kulttuureista. Sillä on siten paremmat mahdollisuudet uudistaa toimintaansa osana integraatiota. Käytännössä tämä toki tarkoittaa muutostilanteessa sitä, että myös johtamiskäytännöt on mietittävä tavoite huomioiden. Johtamisen osalta on kyse muustakin kuin esihenkilöorganisaation nimityksistä. Esihenkilönimitysten lisäksi voi olla aika harkita itseohjautuvia tiimejä tai itseohjautuvuuden mahdollistamista organisaatiossa.

Uuden organisaation johtamisjärjestelmä on joka tapauksessa keskeinen osa uuden organisaation sekä sen toimintamallien toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Johtamisjärjestelmä kuvaa, millaisia tavoitteita asetetaan ja millaisilla mittareilla niiden toteutumista organisaatiossa seurataan, miten tiimien ja yksilöiden työtä johdetaan ja millaisia päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutapoja käytetään.

 

Tavoitteet ja organisaatio -muistilista

  1. Tavoite. Tulevalla organisaatiolla tulee olla ydintavoite, joka huomioi sekä strategian että käytännön työn  näkökulman. Tavoitteen on hyvä olla merkityksellinen, kunnianhimoinen ja kiinnostava.
  2. Organisoituminen. Tavoitetta tukeva organisaation, sen johdon ja esihenkilöiden, johtamisjärjestelmän ja muiden tavoitteita toteuttavien elementtien osalta on hyvä olla suuntaa-antava suunnitelma jos muutoksen käynnistysvaiheessa.
  3. Osallistaminen. Osallistamalla hankitaan tietoa organisaation jäseniltä ja sitoutetaan heitä uuteen kokonaisuuteen. Osallistaminen on tärkeää myös organisaation rakentamisessa.

Organisaatioiden yhdistämiseen on annettava aikaa. Toisaalta muutoksen tulee olla selkeä ja johdettu, jotta tavoitteen mukainen työnteko toteutuu.

Tälle blogikirjoitukselle on tulossa jatkoa, seuraavassa osassa käsitellään osallistamista osana organisaatioiden yhdistämistä.