Referenssit

Minna coachina

Miten olen hyötynyt coachingista

Olen hyötynyt coachingista erityisesti siinä, että prosessi tarjoaa luottamuksellisen ympäristön omien ajatusten pallottelulle ja selkeyttämiselle. Tämän myötä myös toimeenpanokykyni on selkeästi vahvempi  kuin olisi ilman coachia ja coachingia. Coaching tulokset ovat meillä ihan mitattavia, kun toimeenpanokyky säilyy mittavienkin muutosten aikana ja haasteiden keskellä hyvänä, syntyy myös tuloksia.  Coachingilla on ollut merkittävä vaikutus myös omiin ihmisten johtamisen taitoihini. Omat modernin johtamisen taitoni ovat kehittyneet coachin ja hänen esittämien valmentavien kysymysten avulla.

Minna coachina

Minnalla on erityisen hyvä käsitys sekä liiketoiminnan että ihmisten kehittämisestä ja kehittymisestä. Minna on coachina ratkaisukeskeinen ja toimeenpanoa tukeva. Minnan kyky haastaa sopivalla tavalla oikeilla kysymyksillä ja oikeiden asioiden äärellä synnyttää oivalluksia ja uudenlaisia näkökulmia.

-Tiina Kemppi, Myyntijohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2023

Ammattilainen paikallaan

Minna tuli meille Lahti Energialle nopeasti muuttuneeseen HR-resurssitilanteeseen avuksi, vetämään HR-tiimiä ja tekemään kartoitusta HR-toiminnon tilanteesta ja kehittämistarpeista.

Kokeneena HR-ammattilaisena Minna rakensi nopeasti kokonaiskuvan liiketoiminnan odotuksista HR:lle ja HR-toiminnon kehittämistarpeista. Hän toimi myös vahvasti Lahti Energian esimiestyön kehittämisessä valmentavan johtamisen suuntaan sekä toimitusjohtajan sparraajana. Hän veti myös muutosneuvottelu Lahti Energian uudelleen organisoitumisessa alkuvuodesta 2022.

Suosittelen lämpimästi Minnaa kaikenlaisten HR-haasteiden ratkaisemiseen perusprosesseista aina esimiestyön kehittämiseen ja johtoryhmän valmennukseen.

-Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja, Lahti Energia, 2022

I have worked with Minna in a very challenging project

I have worked with Minna in a very challenging project of re-organizing and developing the commercial functions of a large media company. I was the business owner and Minna was the Change Director. Never in my career have I received such professionally competent and dedicated help from a partner. Minna is highly skilled in planning and executing the process of putting through an organizational change project. She is diligent and hard working. Just the kind of sparring partner I needed.

– Jaakko Lintunen, Commercial Director, Keskisuomalanen Oyj, 2017

Turvassa tehtiin merkittävä henkilöasiakasmyynnin muutos keväällä 2019

Turvassa tehtiin merkittävä henkilöasiakasmyynnin muutos keväällä 2019. Tavoitteena oli uudistaa ja selkeyttää toimintaa sekä kasvattaa myyntiä. Muutoksessa uudistettiin myynnin toimintamallia, osa esimiehistä vaihtui ja henkilö- ja yritysasiakasmyynti eriytettiin. Muutoksen mittakaava lähes 200 myyjän organisaationa ja toimintamallien uudistamisen tarpeineen oli niin suuri, että onnistumisen varmistamiseksi haluttiin hyödyntää ulkopuolista apua. Tässä muutoksessa Turvaa auttoivat Minna Valonen CC Valosesta ja Jaakko Lintunen Kasvupuodista (https://www.kasvupuoti.fi/).

Ulkopuolista apua hyödynnettiin työpajafasilitoinnissa, myynnin ja johtamisen valmennuksissa sekä kaikkien muutoksessa olevien esimiesten pitkäjänteisenä ja tavoitteellisena yksilöllisenä coachingprosessina.

”Henkilöasiakasmyynnin organisaatiouudistuksessa ison joukon avainhenkilöitä piti ottaa haltuun uusi tehtäväkenttä melko lyhyessä ajassa. Tässä onnistuttiin yli odotusten, myös myynnin tavoitteisiin päästiin alun perin asetetussa aikataulussa. Oli erittäin hyvä ratkaisu käyttää muutoksen tukena kahta ulkopuolista asiantuntijaa. Olemme erittäin tyytyväisiä Minnan ja Jaakon kykyyn auttaa muutostilanteessa, nostaa esille oikeita asioita ja tukea esimiehiä uudistumisen toteuttamisessa. Voimme suositella heitä muutosprojektissa” kertoo Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio.

– Ville Raunio, toimitusjohtaja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, muutostuki 2019-2020

Olin projektipäällikkö meidän organisaatiomme intraprojektissa, jossa Minna oli asiantuntijana

Olin projektipäällikkö meidän organisaatiomme intraprojektissa, jossa Minna oli asiantuntijana. Minnalla on mutkaton tapa olla läsnä tilanteessa, olipa sitten kyse videoneuvottelusta, puhelinkeskustelusta tai palaverista kasvotusten. Projektin aikana saimme hyödyntää hänen osaamistaan ja asiantuntijuuttaan monin tavoin. Minna toi omat ajatuksensa esiin napakasti ja perustellen, kuitenkin jättäen tilaa projektiryhmän yhteiselle harkinnalle.

– Sanni Marttinen, käytettävyysinsinööri, Elomatic, 2019

Parasta valmennuksessa oli valmentajan kertomat konkreettiset esimerkit

”Parasta valmennuksessa oli valmentajan kertomat konkreettiset esimerkit.”

Valmennuksessa valmennuskokonaisuuden hyödyllisyys 4,9/5 ja valmentaja asiantuntevuus ja innostavuus 4,7/5.

– Asiakasvalmennus, 2020

Minna oli aivan loistava ja olen saanut paljon konkreettisia vinkkejä työhöni.

Minna oli aivan loistava ja olen saanut paljon konkreettisia vinkkejä työhöni.

– Osallistuja, asiakasvalmennus, 2020

Saimme Minnalta asiantuntevan ja käytännönläheisen esimieskoulutuksen etäjohtamiseen

Saimme Minnalta asiantuntevan ja käytännönläheisen esimieskoulutuksen etäjohtamiseen. Minna toi paljon konkreettisia esimerkkejä sekä näkemyksiä käytännön tilanteisiin, saimme myös uusia työkaluja esimiestoiminnan kehittämiseen. Vaikka koulutus järjestettiin etänä, Minna onnistui siinä erittäin hyvin. Suosittelen lämpimästi Minnaa valmentajana myös muille!

– Henri Ketola henkilöstöpäällikkö, Diktamen, esimiesvalmennus 2020

Minna valmentajana on asiantunteva, osallistava, innostava ja käytännönläheinen

Minna valmentajana on asiantunteva, osallistava, innostava ja käytännönläheinen. Verkostollemme pidetystä valmentavan esimiestyön valmennuksessa suosittelupalaute oli poikkeuksellisen hyvä:

Kuinka todennäköisesti suosittelisit tilaisuutta kollegallesi (asteikolla 0-10): 9,5.

– Sari Raivo, TBC -verkoston toiminnanjohtaja, 2019

Aloittaessani esihenkilöroolissa Myynnin kehittämis- ja tukipalveluiden vetäjänä

Aloittaessani esihenkilöroolissa Myynnin kehittämis- ja tukipalveluiden vetäjänä oma esihenkilöni ehdotti minulle uuteen rooliin siirtymisen tueksi yksilöllistä valmennusta. Tämän puitteissa tapasimme Minnan kanssa noin kerran kuukaudessa puolen vuoden ajan. Käsittelimme kaikkea omasta roolista, prosessien kehittämisestä, työn suunnittelusta ja ajankäytöstä johtamisen erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Merkityksellisintä minulle prosessissa oli se, että valmennuksen kautta sain tukea ja työkaluja muutoksen johtamiseen sekä päivittäiseen johtamistyöhöni. Valmennushetket olivat hyviä paikkoja pysähtyä ja reflektoida omaa tekemistä yhdessä ammattilaisen kanssa. Koen, että valmennus kehitti myös tapaani ajatella asioita monitahoisemmin. Opin ja oivalsin paljon erilaisista persoonista, heidän luontaisesta orientaatiostaan ja siitä, miten sovittaa johtamistyyli yksilöllisesti kunkin johdettavan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita tukevaksi. Opin myös paljon prosessien kehittämisestä ja tehokkaasta viestinnästä. Suosittelen lämpimästi tällaista yksilöllistä tukea esihenkilörooliin siirryttäessä, sain tästä paljon enemmän hyötyä kuin mistään ryhmämuotoisesta esihenkilökoulutuksesta” kertoo Emma Mattila, Turvan Myynnin kehittämis- ja tukipalveluista vastaava kehittämispäällikkö.

”Halusin tarjota Emmalle tukea uuteen rooliin siirtymiseen varmistaakseni muutoksen onnistumista ja mahdollistaakseni hänelle myös ulkopuolista tukea oman esihenkilöosaamisensa kehittämiseen. Yksilöllinen, coachaavia menetelmiä hyödyntävä valmennus on tavoitteellinen ja täysin räätälöity vastamaan osallistujan tarpeita – siksi se on myös tehokkaampi kuin perinteinen esihenkilövalmennus.” kommentoi Emman esihenkilö myyntijohtaja Tiina Kemppi.

Minna CC Valonen Oy:sta toteutti Emmalle yksilöllisen coachaavia menetelmiä hyödyntävän esihenkilövalmennuksen Emman aloitettua uudessa roolissa. Prosessi kesti noin 6 kk ja se sisälsi kuusi 1,5 tunnin tapaamista. Koko prosessin tavoitteet sovittiin kolmikannassa.

– Tiina Kemppi, myyntijohtaja & Emma Mattila, kehittämispäällikkö, Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, 2022

Minna osallistui LSK-konsernin johtoryhmän työskentelyyn

Minna osallistui LSK-konsernin johtoryhmän työskentelyyn. HR -tehtävien lisäksi Minna havainnoi nopeasti asioita, joita voisimme kehittää. Hän rakensi näistä perustellut ehdotukset, ja johtoryhmän päätösten jälkeen hän vastasi muutosten toteuttamisesta.

Minnalla on vahvaa kokemusta strategisista muutoksista ja henkilöstön osallistamisesta niihin. Minnan avulla johtoryhmämme pääsi hyvin liikkeelle siinä, miten moderneilla ja hyvää ajattelua synnyttävillä työkaluilla saamme koko henkilöstön osallistumaan LSK:n tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen. Teemme varmasti jatkossakin yhteistyötä Minnan kanssa.

– Perttu Ryynänen, toimitusjohtaja, LSK Group Oy, 2019

Yhteistyö Minnan kanssa on ollut meille organisaationa korvaamattoman tärkeää

Yhteistyö Minnan kanssa on ollut meille organisaationa korvaamattoman tärkeää. Vihdoin on ollut aktiivisesti saatavilla henkilö, joka osaa auttaa ja ohjata hr-kysymyksissä, jotka eivät ole lainkaan yksiselitteisiä. Myös henkilökohtaisella tasolla työskentely on ollut mukavaa ja antoisaa! Olen saanut arvokasta ohjausta myös johtamiseen haasteellisissa tilanteissa.

Jokaisella järjestöjohtajalla pitäisi olla oma Minna säännöllisten tapaamisten ja puhelun päässä. Se tekee omasta työstä keveämpää ja mutkattomampaa ja mahdollistaa järkevämmän ajankäytön.

Kiitos paljon Minna!

– Jaana Hirsikangas, Toiminnanjohtaja, UN Women Suomi, 2021

In the beginning of 2021 we were working hand in hand with Minna

In the beginning of 2021 we were working hand in hand with Minna. There was a business transfer to take place, which we needed support on, and Minna was recommended for us to partner with. When I think back, we couldn’t have managed so well without Minna. In the end, she was always there and available, ensuring that everything went perfectly. Amongst other things, she provided us with:

💎 Highly competent HR manager power, with experience on organisational changes and how to tackle integration challenges

❤️ Extremely appreciated human touch by listening and interviewing everyone individually, opening an extra funnel to reflect, empowering adoption

😊 True business oriented mindset, immediately understanding our business case and what we were after

💪 Valuable capabilities to help with every step, from planning to finalisation, and even further

🔎Experience and spot-on insight on legal aspects on HR and business transfers

🔥 Extra helping hands willing to take care of any bigger or smaller tasks we needed help with, no complaints, quickest possible top notch delivery at all times, and always adding value to our request

Not to mention, Minna is so fun to work with! 🙂

Thank you Minna for the successful change!

– Katri Laatu, Head of Operations, Zalaris, 2022

I’ve had the privilege to work with Minna

I’ve had the privilege to work with Minna, and the list could go on and on showcasing the positive impact it has had on me both professionally and personally. With that said there are a few things I’d like to highlight from our collaboration that I found extremely important, valuable and life-changing, and which I will be forever grateful for:

– Minna’s ability to ask the right questions that naturally helps you navigate your life (personal & professional) puzzle that really matters for to you

– Minna’s ability to unlock hidden/undiscovered capabilities

– Minna’s ability to build upon and expand your own insights and perspectives, and transform them into actions

– Sandra Berggren, Catalyst for Change & Managing Consultant B2B at Avaus, 2021

Coaching on ollut minulle suuri apuväline

Coaching on ollut minulle suuri apuväline niin toimitusjohtajan työhön siirtyessäni kuin myös avainhenkilöiden osaamisen kehittämisessä. On tärkeää hyödyntää organisaation ulkopuolisia sparraajia, mikäli halutaan saada henkilöstöstä koko potentiaali esiin. Ulkopuolisen coachin avulla kyvykkään työntekijän osaamista voidaan boostata ja maksimoida. Coaching on myös keino investoida avainpelaajiin, mikä sitouttaa ihmisiä työhönsä ja organisaatioon.

Minna on tehokas coach. Hän on viisas ja hyvä havainnoimaan niin ihmisiä kuin asioita. Henkilöstömme on useasti kommentoinut Minnan kanssa työskentelyä silmiäavaavana, esimerkiksi seuraavin sanoin: ”Jälleen ymmärsin aivan uusia asioita työstäni, vaikka nuo ratkaisut ovat olleet koko ajan koko ajan nenäni edessä. Hitto, miten hän voi hoksata minusta noin paljon näin nopeasti?”

Suosittelen Minnaa lämpimästi kaikille, jotka ovat haluavat omaan tai organisaation kehittämiseen boostausta. Kuten kaikessa asiantuntijapalvelussa, on kuitenkin oleellista valmius ja halukkuus myös muuttaa olemassaolevia toimintamalleja. Näin coachingista saa täyden hyödyn.

– Emma Storbacka, Toimitusjohtaja, Avaus, 2019

Minnalla on vahvaa kokemusta strategisista muutoksista

Minnalla on vahvaa kokemusta strategisista muutoksista ja henkilöstön osallistamisesta niihin. Minnan avulla johtoryhmämme pääsi hyvin liikkeelle siinä, miten moderneilla ja hyvää ajattelua synnyttävillä työkaluilla saamme koko henkilöstön osallistumaan LSK:n tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen. Teemme varmasti jatkossakin yhteistyötä Minnan kanssa.

– Perttu Ryynänen, toimitusjohtaja, LSK Group Oy, 2019