Johtamisen Kehittäminen

Johtamisen kehittämisessä selvitetään johtamisen nykytila ja siihen liittyvät vahvuudet ja kehittämisalueet sekä määritellään tavoitetila. Kehittämisen suunnitelma kuvaa sen, miten toimintatapoja ja osaamista kehitetään ja miten kehittymistä mitataan ja seurataan.

Mihin tilanteeseen?


Johtamisen vaikutus tuloksellisuuteen on merkittävä. Johtamisen ja esihenkilötyön rooli tavoitteiden saavuttamisessa jää kuitenkin usein liian vähälle huomioille.

Johtamisen kehittämisessä selvitetään johtamisen nykytila ja siihen liittyvät vahvuudet ja kehittämisalueet sekä määritellään tavoitetila. Kehittämisen suunnitelma kuvaa sen, miten toimintatapoja ja osaamista kehitetään ja miten kehittymistä mitataan ja seurataan.

Mitä tämä sisältää


Johtamisen kehittämisen ratkaisut ovat aina räätälöityjä asiakkaan tarpeisiin vastaavia kokonaisuuksia. Näissä keskeistä on oikean tiedon ja ymmärryksen saaminen sekä vaikuttavien ja tehokkaiden kehittämistoimenpiteiden rakentaminen. Viedään yhdessä teidän organisaation johtaminen uudelle tasolle, kysy lisää!

Tukeeko johtaminen liiketoiminnallisia tavoitteitanne?

Ymmärtävätkö kaikki teidän organisaatiossa esihenkilötehtävän vastuut ja oikeudet samalla tavoin?

OTA YHTEYTTÄ


MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
IF.NE1716140180NOLAV1716140180CC@AN1716140180NIM1716140180