Integraatiot

Yritysjärjestelyjen ja -kauppojen jälkeinen aika on haastava erityisesti silloin, kun toiminnot ovat lähellä toisiaan ja integroinnin tarve on merkittävä. Miten saada uusi yhteinen toiminta ja kulttuuri rakentumaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Mihin tilanteeseen?


Yritysjärjestelyissä organisaation ja kulttuurin integrointi jää usein kovin vähälle huomioille. Yhteinen toiminta on kuitenkin usein yksi keskeinen osa järjestelyyn liittyvän tavoitteen saavuttamista. Miten saada uusi yhteinen toiminta ja kulttuuri rakentumaan parhaalla mahdollisella tavalla?

CC Valonen auttaa uudistusten valmistelussa, organisoinnissa, toteutuksessa ja tarjoaa ratkaisuja yrityskulttuurin kehittämiseen, toimintatapojen muutokseen tai pelisääntöjen selkeyttämiseen!

Mitä tämä sisältää


Integraatiokonsultoinnit rakennetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Suunnittelussa huomioidaan organisaatioon, toimintamalleihin, johtamiseen ja kulttuurin liittyvät tarpeet. Ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia työkaluja aina työpajoista ja valmennuksista muutoskyvykkyyteen ja coachingiin.

Toteutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan! Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille organisaatiointegraatio, joka tarjoaa hyvän pohjan uudelle organisaatiolle.

Kulttuuri-integraatio on haastava, mutta palkitseva johtamisen kokonaisuus.

Onnistumalla integraatiossa saavutetaan järjestelylle asetetut tavoitteet.

OTA YHTEYTTÄ


MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
IF.NE1718825353NOLAV1718825353CC@AN1718825353NIM1718825353