Apua Johtamiseen

Kaipaatko apua johtamiseen? Täältä löytyy! On sitten kyse johtamisen kehittämisestä tai arjen johtamishaasteista. Ota yhteyttä niin ratkomme haasteet yhdessä!

Johtamisen kehittäminen on johtamisen toimintatapojen, prosessien ja työkalujen ja johtamiseen liittyvän osaamisen kehittämistä. Toimintatapoihin liittyy strategian implementointi, johtamisen vuosikellot, esihenkilöiden roolit ja tehtävät, tavoiteasetanta ja monet arjen johtamisen käytännöt. Johtamisosaamisen kehittäminen sisältää esihenkilöiden yksilölliset tai ryhmämuotoiset valmennukset ja koulutukset eri teemoista, johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen, muutososaamisen ja muutoskyvykkyyden eli resilienssin kehittämisen.

CC Valonen auttaa johtamisen kehittämisen eri teemoissa. Voimme myös räätälöidä teille yksilöllisen ehdotuksen, ota yhteyttä!

Johtamisen kehittäminen


Johtamisen vaikutus tuloksellisuuteen on merkittävä. Johtamisen ja esihenkilötyön rooli tavoitteiden saavuttamisessa jää kuitenkin usein liian vähälle huomioille.

johtoryhmätyöskentely


Johtoryhmätyöskentelyn kehittämistarpeet tulevat esille etenkin henkilövaihdosten, organisaatiomuutosten tai liiketoimintaan liittyvien merkittävien muutosten yhteydessä.

uuden esihenkilön
valmennus


Uusi, etenkin tiimistä aiempien kollegoiden esihenkilöksi nouseva tarvitsee sekä tietoa että tukea uuden roolin onnistuneeseen sisäistämiseen ja toimimiseen haastavissakin johtamistilanteissa.

valmentava johtaminen


Kaipaatteko johtamiseen uutta virtaa? Onko aika varmistaa, että henkilöstöllä on mahdollisuus kasvaa ja toteuttaa koko potentiaaliin? Valmentava johtaminen on potentiaalin näkemistä ja kehittymisen ja kasvun tukemista.

resilienssi


Jatkuvien sekä työhön että työn ulkopuolisiin haasteisiin sopeutuminen ja mukautuminen vaatii energiaa ja voimavaroja. Resilienssi eli muutoskyvykkyys on muodostumassa kaikille välttämättömäksi kansalaistaidoksi.

muut valmennukset


Onko kehityskeskustelut edessä? Tarvitaanko tavoitteiden asettamiseen selkeyttä? Tai onko haastavien tilanteiden hoidossa ja suorituksen johtamisessa pulmia?

Minnalla on vahvaa kokemusta strategisista muutoksista ja henkilöstön osallistamisesta niihin.

Haastava johtamistilanne, soita niin ratkomme sen yhdessä!

OTA YHTEYTTÄ


MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
IF.NE1718825670NOLAV1718825670CC@AN1718825670NIM1718825670