Resilienssi

Resilienssi eli muutoskyvykkyys on kykyä käsitellä isoja haasteita säilyttäen korkea suorituskyky ja hyvinvointi. Resilienssi on nopeaa ja tehokasta mukautumista ja taitoa kääntää vastoinkäymiset onnistumisiksi.

Mihin tilanteeseen?


Jatkuviin sekä työhön liittyviin että työn ulkopuolisiin haasteisiin sopeutuminen ja mukautuminen vaatii energiaa ja voimavaroja. Resilienssi eli muutoskyvykkyys on muodostumassa kaikille välttämättömäksi kansalaistaidoksi. Se on kykyä käsitellä isoja haasteita säilyttäen korkea suorituskyky ja hyvinvointi. Resilienssi on nopeaa ja tehokasta mukautumista ja taitoa kääntää vastoinkäymiset onnistumisiksi.

Resilienssi koostuu taidoista, joita voi kehittää. Omia resilienssilihaksia kehittämällä oma muutoskyvykkyys ja muutoksissa toimiminen ja niistä toipuminen parantuu.

Tiimissä yksilöllisen resilienssien keskiarvona on mahdollista havainnoida tiimin luontaista muutoskäyttäytymistä. Tätä hyödyntämällä voidaan löytyy keinoja tiimileille johtaa ja toteuttaa muutoksia paremmin.

Mitä tämä sisältää


Muutoskyvykkyyttä voidaan kehittää yksilöllisenä tai ryhmäprosessina. Osana prosessia on verkossa tehtävä itsearviointi, valmennus ja oman kehittymissuunnitelman rakentaminen. Valmennuksessa käsitellään resilienssin käsitetettä, energian hallintaa, muutoksissa toimimista ja resilienssin osataitoja eli resilienssilihaksia.

Toteutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan!

Valmennuksen mahdollisia sisältöjä ovat

  • resilienssi
  • vastoinkäymiset ja kuormitus
  • resilienssin rakennuspalikat
  • resilienssimuskelit
  • oma resilienssi
  • kehittymissuunnittelu

Ymmärrätkö omaa muutosreagointia? Resilienssi antaa vastauksia!

Omaa muutosreagointia voi kehittää arkisilla ratkaisuilla.

OTA YHTEYTTÄ


MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
IF.NE1718824184NOLAV1718824184CC@AN1718824184NIM1718824184