Johdon Konsultointi

Onnistunut muutos on yhdistelmä selkeää ja merkityksellistä tavoitetta, kohderyhmän osallistamista ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Muutoskonsultointi varmistaa, että onnistutte muutoksessa.

Onnistunut muutos on yhdistelmä selkeää ja merkityksellistä tavoitetta, kohderyhmän osallistamista ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Muutoskonsultointi varmistaa, että onnistutte muutoksessa. Muutos voi olla toimintamallin tai organisaation muutos tai se voi olla integraatiossa, jossa eri yrityksiä tai liiketoimintoja yhdistetään tavoitteena yhteinen, yhtenäinen tekeminen.

Organisaationintegraatioissa panostukset keskittyvät järjestelyn juridiseen ja sopimustekniseen valmisteluun ja usein muutoksen jälkeinen aika jää liian vähälle huomioille. Tämä on kuitenkin merkityksellistä yhteisen, yhtenäisen tekemisen hyvän pohjan rakentamisessa.

Useimmat organisaatiot osaavat toteuttaa muutoksia, silti liian usein muutoksen tavoitteet eivät toteudu, eikä arkinen työ muutu. CC Valonen auttaa muutosten johtamisessa niin, että tavoitteet todentuvat ja muutokset onnistuvat. Muutos voi olla organisaatioon, toimintatapoihin, yritysjärjestelyihin tai integraatioon liittyvä. Konsultoinnista saat apua myös johtamisen tai HR-toiminnon auditointiin.

integraatiot


Yritysjärjestelyjen ja -kauppojen jälkeinen aika on haastava erityisesti silloin kun toiminnot ovat lähellä toisiaan ja integroinnin tarve on merkittävä. Miten saada uusi yhteinen toiminta ja kulttuuri rakentumaan parhaalla mahdollisella tavalla?

auditoinnit (johtaminen ja HR)


Johtamisen tai HR-toimintojen auditoinnilla syntyy selkeä kokonaiskuva nykytilanteesta ja kehittämisen tarpeista. Auditointiin voidaan sisällyttää toimenpidesuunnitelmaehdotus.

muutoskonsultointi


Onnistunut johtoryhmätyöskentely on yhdistelmä johtoryhmän roolin ja tehtävien selkeyttä, hyviä toimintatapoja ja vahvaa luottamukseen ja yhteistyöhön pohjautuvaa dynamiikkaa.

fasilitoinnit


Onko edessä kick-off? Pitäisikö tulevassa työpajassa saada osallistujat ratkomaan haasteita yhdessä? Tai onko edessä ensimmäinen etänä vedettävä työpaja?

Minna toi omat ajatuksensa esiin napakasti ja perustellen, kuitenkin jättäen tilaa projektiryhmän yhteiselle harkinnalle.

Minna was always there and available, ensuring that everything went perfectly.

OTA YHTEYTTÄ


MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
IF.NE1718829721NOLAV1718829721CC@AN1718829721NIM1718829721