Uuden Esihenkilön Valmennus

Mihin tilanteeseen?


Uusi esihenkilö, varsinkin tiimin sisältä aiempien kollegoiden esihenkilöksi nouseva esihenkilö tarvitsee sekä tietoa että tukea. Näin hän sisäistää uuden roolin onnistuneesti ja pystyy toimimaan haastavissakin johtamistilanteissa

Mitä tämä sisältää


Uuden esihenkilön yksilöllinen valmennus sisältää kuusi yksilöllistä tapaamista (á 1-1,5 tuntia), joissa käsitellään yhdessä sovittuja johtamistyön aiheita. Prosessin tavoitteet sovitaan kolmikannassa, prosessin päätteeksi arviointi tehdään myös kolmikannassa.

Valmennettavalla esihenkilöllä on käytettävissään valmentajan tuki myös tapaamisten välillä. Prosessi kestää noin 5-6 kk. Valmennuksen tavoitteiden määrittelyssä voidaan hyödyntää henkilöarviointia, mikäli tällainen on käytettävissä. Tässä valmennuskokonaisuudessa hyödynnetään myös coachaavia menetelmiä.

Sisällöt määritellään yhteistyössä kolmikannassa. Esimerkkisisältöjä:

  • esihenkilön rooli ja tehtävät
  • tiimin ja yksilöiden johtaminen
  • tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta
  • haastavat johtamistilanteet

Uusi tiimi ja vanhat vaivat. Uusi esihenkilö tarvitsee tukea vaikka kokemusta esihenkilötyöstä olisikin jo kertynyt.

Suosittelen yksilöllistä esihenkilövalmennusta. Sain tästä paljon enemmän hyötyä kuin mistään ryhmämuotoisesta esihenkilökoulutuksesta.

OTA YHTEYTTÄ


MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
IF.NE1716140891NOLAV1716140891CC@AN1716140891NIM1716140891