Onnistu muutoksissa: varmista muutossuunnitelman laatu kysymällä oikeat kysymykset muutoksen tavoitteesta

touko 30, 2023 | Blogikirjoitukset

Onko teillä juuri nyt käynnissä oleva muutos- tai uudistushanke yksi onnistujista? Jos on, olette oikeilla jäljillä, sillä vain 1/3 muutoshankkeesta onnistuu!

Lista erilaisista kehitys- ja muutostilanteista organisaatioissa on loputon: Kehitetään johtamista, muutetaan organisaatiota tai toimipisteitä, digitalisoidaan ja automatisoidaan liiketoimintaa, vaihdetaan järjestelmiä, kehitetään yhteistyökäytäntöjä, muutetaan viestintätapoja, mennään yhteen toisen organisaation kanssa tai ostetaan liiketoiminta ja niin edelleen…. Osa muutoksista on liiketoiminnan kannalta kriittisiä, osassa vaikutukset liikevaihtoon tai kannattavuuteen on välilliset ja siksi vaikeammin havaittavissa ja haastavampia mitata. Ja kaikista näistä muutoksista 70 %:ssa ei saavuteta niille asetettuja tavoitteita (viite: useat tutkimukset mm. McKinsey 2019).

Olemme yhteistyössä kollegani Jaakko Lintusen kanssa saaneet toteuttaa useita muutoksia ja auttaneet asiakkaitamme onnistumaan heidän muutoksissa. Omien kokemustemme ja muutokseen liittyvän tutkimuksen pohjalta olemme kiteyttäneet muutoksen onnistumisen neljään kulmakiveen. Nämä liittyvät muutoksen tavoitteeseen, osallistamiseen, varsinaiseen muutosprojektin toteutukseen ja muutoksen viestintään. Aluksi tarkastellaan sitä, millainen muutoksen tavoite tukee koko muutoksen onnistumista.

Muutoksen tavoitteen tulee olla kirkas ja selkeä

 • Selkeä, työn muutoksen kuvaava tavoite
 • Prioriteetit selkeät, kaikki ei ole yhtä tärkeää edes muutoksessa, prioriteet ottavat kantaa myös muutoksen ja arjen työn väliseen priorisointiin
 • Kohderyhmä tai -ryhmät määritelty
 • Tavoite on merkityksellinen ja tärkeä, mikäli mahdollista myös innostava

Miten sitten varmistaa, että juuri nyt suunnittelupöydällä olevan muutoksen tavoite on kirkas ja selkeä?

Kysymällä muutosta suunnittelevalta ja sitä ohjaavalta ryhmältä oikeat kysymykset ja varmistamalla, että kysymyksiä on tarkasteltu koko kohderyhmän, eikä vain johdon, näkökulmasta. Lisäksi on tärkeää palata tavoitteeseen muutosprojektin aikana ja tarvittaessa myös tarkentaa tai muuttaa sitä.

Ja sitten ne kysymykset:

 • Mikä strategiaan tai liiketoimintaan liittyvä asia on muutoksen takana?
 • Miksi tämä muutos on tärkeä?
 • Mikä on tämän muutoksen merkitys organisaatiolle? Entä ihmisille?

 

 • Miten muutos näkyy asiakkaille?
 • Mikä tekee juuri tästä muutoksesta innostavan?
 • Mikä tässä muutoksessa on tärkeintä (max 3 asiaa)?

 

 • Miten muutoksen tavoite on kiteytetty yhteen lauseeseen?
 • Miltä maailma näyttää tämän muutoksen jälkeen?
 • Mistä tiedämme, että tämä muutos on onnistunut?

 

 • Millä mittareilla muutosta todennetaan? Kuka omistaa nämä mittarit?
 • Mihin liiketoiminnallisiin mittareihin tällä muutoksella halutaan vaikuttaa?
 • Miten juuri tämä muutos priorisoituu suhteessa muihin muutoksiin?

 

 • Kuka tämän muutoksen omistaa?
 • Kuka vastaa muutoksen onnistumisesta?
 • Kuka vastaa muutoksen toteutuksesta?

 

 • Keitä muutos koskee? Keiden tulee siitä tietää?
 • Keitä tämän muutoksen onnistuminen erityisesti kiinnostaa?
 • Miten tämä muutos muuttaa työtä yksittäisen työntekijän arjessa?

 

Minkä kysymyksen haluaisit lisätä listalle? Mitä ajatuksia sinulle tästä syntyy?

Laita viesti niin jutellaan lisää juuri teidän muutoksesta. Saat samalla liudan vinkkejä onnistumiseen. Minna if.ne1718830651nolav1718830651cc@an1718830651nim1718830651 tai whatsup tai sms 0505402530.

#muutos #onnistuminen #uudistukasvaonnistu