Muutosten toteutus -oikeilla kysymyksillä selkeyttä toimeenpanoon

kesä 1, 2023 | Blogikirjoitukset

Muutosten toteutus on pitkältä projektimaista asioiden toimeenpanoa. Ehkä juuri tästä projektimaisuudesta johtuen, toteutus on useimmiten parhaiten hallittu muutoksen tai uudistuksen osa-alue. Toteutuksen jalkoihin jää helposti tavoitteen kirkkaus ja innostavuus, ihmisten osallistaminen ja viestintä. Usein kuitenkin myös toteutuksessa on kehitettävää.

Olemme yhteistyössä kollegani Jaakon kanssa saaneet toteuttaa useita muutoksia ja auttaa asiakkaitamme onnistumaan heidän muutoksissa. Omien kokemustemme ja muutokseen liittyvän tutkimuksen pohjalta olemme kiteyttäneet muutoksen onnistumisen neljään kulmakiveen. Nämä liittyvät muutoksen tavoitteeseen, osallistamiseen, varsinaiseen muutosprojektin toteutukseen ja muutoksen viestintään. Jaakon kanssa olemme myös koonneet sinun avuksi listan kysymyksiä, joilla voit varmistaa kunkin kulmakiven onnistumista. Tänään aiheena on muutoksen toteutus.

Muutoksen toteutuksen keskeisimmät elementit ovat:

 • Omistajan tai omistajien, muutoksen toteuttajien ja mahdollisten ohjausryhmän valita ja päätöksenteko ja ongelmatilanteiden ratkaisutapojen sopiminen
 • Toteutussuunnitelma sisältää kuvauksen siitä, mitä tapahtuu, milloin, kuka tekee ja kuinka mistä vaiheesta viestitään

Muutoksen toteutuksen keskeisimpiä vahvuuksia ja kompastuskohtia on projektiryhmän itsenäinen toiminta. Hyvin tehty suunnitelma etenee, muutosta toteuttavat ovat siitä innostuneita ja innostuksen keskellä saattaa unohtua muun organisaation mukana pitäminen, viestintä ja osallistaminen. Ennen kuin tartutaan näihin tarkemmin, tässä lista kysymyksiä, joilla voit varmistaa muutoksen toteutuksen onnistumista:

 • Milloin muutoksen toteutus alkaa?
 • Mistä osaprojekteista muutos koostuu?
 • Millaisia välitavoitteita ja aikatauluja osaprojekteilla on?
 • Miten tämä muutos liittyy ja vaikuttaa asiakkaisiin?

 

 • Kuka vastaa muutoksen toteutuksesta?
 • Miten muutos on organisoitu?
 • Miten muutoksen toteutus on resursoitu?
 • Miten muutokseen liittyvät resurssit on varmistettu suhteessa normaaliin työhön?

 

 • Miten muutoksen toteutus on budjetoitu?
 • Miten muutoksen toteutus niveltyy yrityksen normaaliin arkeen muilta kuin resursoinnin osalta?
 • Miten muutosta toteuttavien henkilöiden tulee priorisoida tätä muutosta suhteessa muihin työtehtäviinsä?

 

 • Millainen ohjausryhmä ja ohjausryhmätyöskentelymalli tässä muutoksessa on?
 • Kuka voi tehdä muutokseen liittyviä päätöksiä?
 • Missä muutokseen liittyvät ongelmat ratkaistaan?

 

 • Missä on muutoksen toteutuksen kriittinen piste?
 • Kenelle muutoksesta raportoidaan?
 • Milloin muutos näkyy arjessa ja miten?

 

Minkä kysymyksen haluaisit lisätä listalle? Mitä ajatuksia sinulle tästä syntyy?

Haluatko jutella teillä käynnissäolevasta tai suunnittelupöydälle päätyneestä muutoksesta? Laita viesti niin sovitaan virtuaalikahvit, saat kahvittelun ja tutustumisen ohessa kasan vinkkejä muutoksen onnistumisen varmistamiseen.

Minna, if.ne1718825896nolav1718825896cc@an1718825896nim1718825896 tai whatsup tai sms 0505402530

#muutos #onnistuminen #uudistukasvaonnistu