Uusi tiimi, uusi esihenkilö? Nyt meiltä EASI kartoitukset

maalis 10, 2023 | Ajankohtaista

Ihmisten erilaisuus on yksi suurimmista hyödyistä työyhteisölle, kun sitä ymmärretään oikein. Toisaalta erilaisuus synnyttää myös kipinöitä ja konflikteja.

EASI kartoituksella syntyy näkymä omaan tai tiimin työkäyttäytymiseen ja motivaatioon sekä näiden suhteeseen. Testi on helppo tehdä ja siihen yhdistetyn valmennuksen avulla saadaan tuettua tiimejä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa,  konfliktinratkaisuissa ja yleisimmin sekä oman käyttäytymisen että erilaisuuden ymmärtämisessä.

EASI toimii monessa tilanteessa. Kun olet tullut tiimiin uutena esihenkilönä, auttaa EASI ymmärtämään ja johtamaan tiimiä ja yksilöitä. Organisaatiomuutosten yhteydessä motivaatiotekijöiden ymmärtäminen auttaa rakentamaan parempia ratkaisuja. Erilaisuuden ja itsensä ymmärtäminen auttaa tukemaan tiimin hyvinvointia ja jaksamista sekä johtamistyön että kollegoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. EASI toimii myös kehityskeskustelun teemoittajana.

Millaiseen tilanteeseen juuri teillä voitaisiin käyttää EASI kartoitusta? Ota yhteyttä:  Yhteys tai if.ne1713652641nolav1713652641cc@an1713652641nim1713652641 tai soita 0505402530!

EASI työkalua hallinnoi Master Suomi, lue lisää EASI työkalusta: Master EASI -työkalu ja johtamisen kehittäminen (mastersuomi.fi)