Kolme kysymystä sinun voimavaroista?

maalis 15, 2023 | Blogikirjoitukset

Paljonko sinun kännykän akussasi on virtaa juuri nyt? Entä millainen on oman henkilökohtaisen akun varaustasosi?

Resilienssi eli muutoskyvykkyys on kykyä pysyä toimintakykyisenä ja hyvinvoivana muutosten keskellä. Eräs liian vähälle huomiolle jäänyt resilienssiin vahvasti liittyvä tekijä on voimavarat eli energia. Muutoksissa toimiminen vaatii energiaa, ja energiaa vaaditaan sitä enemmän, mitä vahvemmin oma orientaatio on vakiintuneen tilan suuntaan. Energian tarve korostuu myös silloin, kun käymme läpi useita yhtäaikaisia tai erityisen haastavia muutoksia.

Resilience Alliance tarkastelee voimavaroja neljän energian kokonaisuutena. Nämä kaikki ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa ollen silti erillisiä. Fyysiset voimavarat liittyvä fyysisiin ponnistuksiin ja fyysisen rasituksen sietoon. Psyykkiset voimavarat selkeään ja nopeaan ajatteluun, kyky keskittää huomionsa ja uusien asioiden ja toimintatapojen opettelun sekä ongelman ratkaisuun ja analysointiin. Emotionaaliset voimavarat liittyvät vaikeiden tunteiden työstämiseen, motivaation ylläpitämiseen ja tunneperäisten vastoinkäymisten sietämiseen. Henkiset voimavarat ovat kykyä löytää merkityksellisyyttä ja tarkoitusta haastavissa tilanteissa, ne liittyvät eheyden kokemiseen, oikein toimimiseen vaikeuksissakin ja kykyyn kohdata itselle tärkeisiin asioihin liittyviä uhkia.

Oman energian hallinnan kannalta on olennaista olla tietoinen omien voimavarojen tasosta sekä ymmärtää mitkä asiat kuluttavat omia voimavaroja ja miten niitä on helpointa ladata.

Koska sekä kuluttamiseen että lataamiseen liittyvät tekijät ovat yksilöllisiä, tässä kolme itsetuntemukseen ja omien voimavarojen hallintaan liittyvää keskeistä kysymystä:

  1. Millä tasolla sinun voimavarat eli energia on kussakin näistä neljästä osa-alueesta (fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja henkinen) juuri nyt?
  2. Millä toimenpiteillä sinä lataat kutakin näistä neljästä akustasi?
  3. Ja mitkä asiat erityisesti kuluttavat näitä neljää akkuasi?

Haluatko jutella lisää resilienssistä, muutoksista tai voimavaroista? Ota yhteyttä täältä!  Tai laita whatup, sms tai sähköposti, tai voit vaikka soittaa: 0505402530, if.ne1713653845nolav1713653845cc@an1713653845nim1713653845

Kuva kirjasta Prosilience: Building your resilience for a turbulent world, Linda L. Hoopes