Minna on nyt PCC coach

loka 13, 2022 | Ajankohtaista

Coach nimikettä voi käyttää kuka tahansa. Siksi, mikäli haluat ammattimaista coachingia, kannatta kiinnittää huomiota coachin kouluttautumiseen ja siihen siihen, onko coach sertifioitunut.

ICF (International Coaching Federation) sertifioitu business coach joutuu uusimaan sertifiointinsa kolmen vuoden välein, uusimiseen tarvitaan aina merkittävä määrä uudelleenkouluttautumistunteja ja mentorointiprosessi kokeneemman coachin kanssa.

Ammatticoach voi myös näyttää osaamisensa kehittymistä coaching sertifiointien eri tasoilla. Minä olen ollut ACC tason coach vuodesta 2016 alkaen. Siirtyminen tältä tasolta seuraavalla eli PCC tasolle vaati 125 kouluttautumistunnin lisäksi vähintään 500 coaching asiakastuntia! Näiden lisäksi kaksi puolueetonta arvioijaa tarkasteli aitoja coachingsessioitani litterointien ja käännösten avulla arvioiden täytänkö PCC tason coach vaatimukset.

Tieto sertifiointini hyväksymisestä tuli 12.10.2022, voi tätä ilon päivää!

Terveisin Minna