Turvassa tehtiin merkittävä henkilöasiakasmyynnin muutos keväällä 2019

Turvassa tehtiin merkittävä henkilöasiakasmyynnin muutos keväällä 2019. Tavoitteena oli uudistaa ja selkeyttää toimintaa sekä kasvattaa myyntiä. Muutoksessa uudistettiin myynnin toimintamallia, osa esimiehistä vaihtui ja henkilö- ja yritysasiakasmyynti eriytettiin. Muutoksen mittakaava lähes 200 myyjän organisaationa ja toimintamallien uudistamisen tarpeineen oli niin suuri, että onnistumisen varmistamiseksi haluttiin hyödyntää ulkopuolista apua. Tässä muutoksessa Turvaa auttoivat Minna Valonen CC Valosesta ja Jaakko Lintunen Kasvupuodista (https://www.kasvupuoti.fi/).

Ulkopuolista apua hyödynnettiin työpajafasilitoinnissa, myynnin ja johtamisen valmennuksissa sekä kaikkien muutoksessa olevien esimiesten pitkäjänteisenä ja tavoitteellisena yksilöllisenä coachingprosessina.

”Henkilöasiakasmyynnin organisaatiouudistuksessa ison joukon avainhenkilöitä piti ottaa haltuun uusi tehtäväkenttä melko lyhyessä ajassa. Tässä onnistuttiin yli odotusten, myös myynnin tavoitteisiin päästiin alun perin asetetussa aikataulussa. Oli erittäin hyvä ratkaisu käyttää muutoksen tukena kahta ulkopuolista asiantuntijaa. Olemme erittäin tyytyväisiä Minnan ja Jaakon kykyyn auttaa muutostilanteessa, nostaa esille oikeita asioita ja tukea esimiehiä uudistumisen toteuttamisessa. Voimme suositella heitä muutosprojektissa” kertoo Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio.

– Ville Raunio, toimitusjohtaja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, muutostuki 2019-2020