Aloittaessani esihenkilöroolissa Myynnin kehittämis- ja tukipalveluiden vetäjänä

Aloittaessani esihenkilöroolissa Myynnin kehittämis- ja tukipalveluiden vetäjänä oma esihenkilöni ehdotti minulle uuteen rooliin siirtymisen tueksi yksilöllistä valmennusta. Tämän puitteissa tapasimme Minnan kanssa noin kerran kuukaudessa puolen vuoden ajan. Käsittelimme kaikkea omasta roolista, prosessien kehittämisestä, työn suunnittelusta ja ajankäytöstä johtamisen erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Merkityksellisintä minulle prosessissa oli se, että valmennuksen kautta sain tukea ja työkaluja muutoksen johtamiseen sekä päivittäiseen johtamistyöhöni. Valmennushetket olivat hyviä paikkoja pysähtyä ja reflektoida omaa tekemistä yhdessä ammattilaisen kanssa. Koen, että valmennus kehitti myös tapaani ajatella asioita monitahoisemmin. Opin ja oivalsin paljon erilaisista persoonista, heidän luontaisesta orientaatiostaan ja siitä, miten sovittaa johtamistyyli yksilöllisesti kunkin johdettavan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita tukevaksi. Opin myös paljon prosessien kehittämisestä ja tehokkaasta viestinnästä. Suosittelen lämpimästi tällaista yksilöllistä tukea esihenkilörooliin siirryttäessä, sain tästä paljon enemmän hyötyä kuin mistään ryhmämuotoisesta esihenkilökoulutuksesta” kertoo Emma Mattila, Turvan Myynnin kehittämis- ja tukipalveluista vastaava kehittämispäällikkö.

”Halusin tarjota Emmalle tukea uuteen rooliin siirtymiseen varmistaakseni muutoksen onnistumista ja mahdollistaakseni hänelle myös ulkopuolista tukea oman esihenkilöosaamisensa kehittämiseen. Yksilöllinen, coachaavia menetelmiä hyödyntävä valmennus on tavoitteellinen ja täysin räätälöity vastamaan osallistujan tarpeita – siksi se on myös tehokkaampi kuin perinteinen esihenkilövalmennus.” kommentoi Emman esihenkilö myyntijohtaja Tiina Kemppi.

Minna CC Valonen Oy:sta toteutti Emmalle yksilöllisen coachaavia menetelmiä hyödyntävän esihenkilövalmennuksen Emman aloitettua uudessa roolissa. Prosessi kesti noin 6 kk ja se sisälsi kuusi 1,5 tunnin tapaamista. Koko prosessin tavoitteet sovittiin kolmikannassa.

– Tiina Kemppi, myyntijohtaja & Emma Mattila, kehittämispäällikkö, Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, 2022