Muutosneuvottelut – Jääkö jatkava henkilöstö varjoon?

loka 17, 2023 | Blogikirjoitukset

Muutosneuvottelut on energiaa kuluttava prosessi, joka helposti vie organisaatiossa kaiken huomion. Intensiivisen ja kuormittavan neuvotteluprosessin riskinä on, että jatkava henkilöstö jää huomiotta. Jatkava henkilöstö on juuri ”menettänyt” kollegoitaan, ottanut mahdollisesti lisää vastuuta ja kantaa samalla huolta omasta tulevaisuudestaan. Vaikka neuvotteluprosessin hyvä hoitaminen onkin kriittisen tärkeää, yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä kiinnittää huomiota henkilöstöön, joka jatkaa organisaatiossa ja jonka varaan organisaation tulevaisuus rakentuu.

Miten siis huomioida tämä ryhmä, joka on niin keskeinen yrityksen menestykselle? Tässä viisi vinkkiä jatkavan henkilöstön huomiointiin. 🌟

1.     Ammattimainen irtisanomistilanne: Jatkava henkilöstö kuulee ja näkee kaiken. Onnistuneet tai epäonnistuneet irtisanomiskeskustelut vaikuttavat suoraan siihen, miten he kokevat työnantajansa.

2.     Kohtaamiset irtisanottujen kanssa: Kollegat haluavat kohdata, kiittää ja halata lähtijää. Työnantajan on inhimillistä ja tärkeää edistää ja osaltaan tukea tällaisten kohtaamisten järjestymistä. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että irtisanotuksi tulemiseen liittyvä häpeä saa vielä nykyisinkin irtisanotun helposti ”häviämään organisaatiosta vähin äänin”.

3.     Uudelleenjärjestäytyminen: Irtisanottujen työtehtävät jaetaan organisaatioon, kiire lisääntyy ja kuormitus kasvaa. On tärkeää, että irtisanomistilanteen jälkeen käydään keskustelu perustehtävästä ja eri asioiden välisistä prioriteeteistä. Johdon ja esihenkilöiden täytyy myös kyetä ratkaisemaan se, mitä jätetään tekemättä, kun henkilöstöä on vähemmän.

4.     Tiimin yhteinen hetki: Kun irtisanottujen työn päättymisestä on kulunut hetki, järjestäkää yhteinen tiimipalaveri, tai valmennus- tai kehityspäivä. Tässä hetkessä katse käännetään tulevaisuuteen, ja mahdollisen uuden tiimin yhteistyöhön ja dynamiikkaan.

5.     Fyysisten tilojen muutos: Mikäli irtisanotuilta jää tyhjät työpisteet, on tila hyvä järjestellä uudelleen. Näin tyhjät pöydät ja tuolit eivät jatkuvasti muistuta läpikäydystä muutosprosessista.

🎁 Bonusvinkki: Tarjoa jatkavalle henkilöstölle tukea, olipa se sitten työterveyshuoltoa tai muita resursseja, jotka auttavat heitä sopeutumaan muutokseen, kääntämään katseensa tulevaisuuteen ja jaksamaan paremmin.

Jatkava henkilöstö on yrityksen tulevaisuuden tekijä. Heidän hyvinvointinsa ja sitoutumisensa ovat avainasemassa yrityksen menestykselle, erityisesti muutostilanteissa. Heistä kannattaa pitää huolta ❤️

Jos kaipaat apua jatkavan henkilöstön huomioinnissa, laita viesti!
Minna, if.ne1718826511nolav1718826511cc@an1718826511nim1718826511, 0505402530

#muutosneuvottelut #ytlaki #muutos #muutosjohtaminen