MUUTOSJOHTAMINEN

MUUTOSJOHTAMINEN

Muutokset onnistuvat vain, kun kaikki muutoksen asianosaiset osallistetaan muutosprosessin valmisteluun ja toimeenpanoon.

MUUTOKSEN AVAIMET KÄTEESI!

Onnistunut muutos

on yhdistelmä selkeää ja merkityksellistä tavoitetta, kohderyhmän osallistamista ja mahdollisuuksia vaikuttaa, hyvä muutosprojektin toteutusta ja selkeää, monikanavaista viestintää. Useimmat organisaatiot osaavat toteuttaa muutoksia, silti liian usein muutoksen tavoitteet eivät toteudu, eikä arkinen työ muutu. CC Valonen auttaa muutosten johtamisessa niin, että tavoitteet todentuvat ja muutokset onnistuvat.

Muutoskyvykkyys eli resilienssi

on yksilöllinen muutostaitojen kokonaisuus. Seitsemän muutostaidon nykytila voidaan kartoittaa kyselyllä ja akkreditoituna resilienssivalmentajana Minna voi toteuttaa valmennukset organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämiseen. Toteutukset tehdään on aina tarpeen mukaan joko yksilö- tai tiimivalmennuksina.

Apua integraation johtamiseen?

Yritysjärjestelyjen ja -kauppojen jälkeinen aika on haastava erityisesti silloin kun toiminnot ovat lähellä toisiaan ja integroinnin tarve on merkittävä. CC Valonen auttaa uudistusten valmistelussa, organisoinnissa, toteutuksessa ja tarjoaa ratkaisuja yrityskulttuurin kehittämiseen, toimintatapojen muutokseen tai pelisääntöjen selkeyttämiseen!

KAIKKI PALVELUT

MUUTOSJOHTAMINEN

Yrityskulttuurin kehitys ja toimintatapojen muutokset

COACHING

Tavoitteellinen kehitysprosessi muutokseen

VALMENNUKSET

Tuloskehityksen työkalut

HR-PALVELUT

Henkilöstöhallinnon kehitys ja Vuokra-HR

OTA YHTEYTTÄ

MINNA VALONEN
+358 50 540 2530
MINNA@CCVALONEN.FI